Fit3D ประเทศไทย

Fit3D ได้รับการออกแบบเพื่อให้การประเมินสุขภาพที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

ภาพสแกน 3 มิติ

รับภาพสแกนร่างกาย 3 มิติของคุณอย่างง่ายๆ เพียง 40 วินาที

การวัด

เครื่องจะบันทึกข้อมูลการวัดมากกว่า 100 ตำแหน่งของร่างกาย รวมถึงเส้นรอบวง

การให้คะแนน

การประเมินรูปร่างร่างกายด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพโดยพิจารณาจากมวลที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งใช้ดัชนีรูปร่างจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

การวิเคราะห์ท่าทาง

การประเมินความสมดุลของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เช่น ท่าทางการยืนเอียง หรือหลังค่อม เป็นต้น

ส่วนประกอบของร่างกาย

อัลกอริทึมการหามวลไขมันและกล้ามเนื้อโดยหลักการ DXA

น้ำหนักและความสมดุล

น้ำหนักตัวรวม ทั้งความสมดุลที่บันทึกโดยอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการสแกน

Proscanner ได้รับความไว้วางใจจาก:

“Not only did the Fit3D ProScanner dramatically reduce the amount of human error involved with measurements and visual feedback, but we achieve a much better result in a fraction of the time, usually 2-3 minutes.”

—Rolando Garcia, Tier X Manager, Equinox

“We are excited to be integrating Fit3D into our club orientation process. Keeping members conencted through data and technology will be essential over the next few years. Health and fitness will become a crucial component within the healthcare continuum and the ability to track information long term is vital.”

—Mark Cuatt, General Manager, Club Fit

“Since adopting Fit3D, Fit3D has become a huge part of our wellness assessments and onboarding process. Our members have become more connected with our training staff, resulting in a healthy increase in revenue. Fit3D is a great tool for increasing training revenue and member retention.”

—Kurt Schmalz, Horsham Athletic Club

“The ProScanner keeps things honest. The scale and body fat composition machine aren't nearly as reliable as the ProScanner.”

—Michele Zandman, Owner, Revolutionize

“We've successfully integrated Fit3D as a means of surgical evaluation to document progress, both pre- operatively and post-operatively, which encourages and motivates our patients and ensures the experience is positive through Fit3D’s accuracy and detailed measurement reports.”

—Ryan Heider, Lake Norman Bariatrics, Inc.

“From time to time, as an owner, I still step in as a trainer in a smaller company setting and sit down with new potential clients reviewing their Fit3D scan. We had a new potential leave our club and turn around on the way home after seeing her Fit3D Scan to sign up for our membership. Our membership alone did not convert her to join, Fit3D closed our membership sale!”

—Esteban Lutz, Kore 7 Fitnessb

การทำงานเป็นอย่างไร

การวิเคราะห์ท่าทาง

วิธีการสแกน

ภาพรวม Web Platform

Fit3D ประเทศไทย

ได้ถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม แต่ไม่จำกัด

ฟิตเนส: สตูดิโอ, ยิมส์ และสโมสรเพื่อสุขภาพ.

Whether looking to bring new members in your door(s), increase your conversion rates in membership or training, give yourself a competitive edge, or simply provide a fantastic way for your members to track their progress, Fit3D is the easy to use solution to keep your clients motivated on their unique journey.

คลินิกลดน้ำหนักและความงาม

Before and after pictures have outlived their usefulness and tape measures take way too much time and are extremely error prone. Show your patients the results of their hard work with the Fit3D services. Fit3D automates your measurement process and provides compelling reports to show your clients their body altering success both through exciting visualizations and data.

องค์กรสุขภาพ

Since the release of the RAND report in 2013, corporations understand their mandate to empower a healthy workforce, yet programs still see participation rates below 10%. With the emergence of corporate wellness challenges and platforms, Fit3D is used by employers to engage and empower employees to reach their goals to drive a healthier workforce in a private and safe manner.

ไคโรแพรคติก, กายภาพบำบัด & การฟื้นฟูสมรรถภาพ.

With the Fit3D measurement services, you can test pre- and post- surgical circumferences on the body to ensure that you are modifying your rehabilitation based on return to baseline from atrophy. Fit3D’s powerful posture analysis module also enables you to show your clients how their posture is improving as a result of your prescriptive exercises.

From the blog:

Fit3D's August Competition: Coach Success!

Fit3D's August Competition: Coach Success!

July 27, 2018

Coaches play the biggest role in member and client success. Using the Fit3D ProScanner allows both coaches and the client to track body morphology over time. Body...

Read More

Fit3D Posture Analysis Identifies Problems That Impact Mobility

Fit3D Posture Analysis Identifies Problems That Impact Mobility

July 10, 2018

As part of the 3D body surface scan, the Fit3D ProScanner includes an assessment of your full body posture, from eyes and ears to feet. Our Posture Analysis...

Read More

Improving Health Club Financial Margins One Scan at a Time

Fit3D July Facilities Competition! Will Your Facility Take the Most Scans?

July 1, 2018

Will Your Facility Scan the Most First-time Users?

Read More