สิ่งที่คุณได้รับจาก FIT3D SCAN

ให้การออกกำลังกายมีประสิทธภาพมากขึ้น

Real 3D Avatar

รูปสามมิติ

เห็นรูปร่างของคุณในแบบสามมิติจากการสแกน เพียงแค่ 40 วินาที

Body Measurements

การวัดร่างกาย

การวัดค่าทุกส่วนของร่างกายสามารถวัดได้ถึง 450 ค่า แต่จะแสดงข้อมูลที่สำคัญ 8 ส่วนต่อลูกค้า เช่น คอ, หน้าอก, เอว, สะโพก, ลูกหนู, ต้นแขน, ต้นขาและน่อง

4-Point Weight Scale

เครื่องชั่งน้ำหนัก 4 จุด

จะจับน้ำหนักและความสมดุลของร่างกายโดยอัตโนมัติจากเท้าขวาและซ้ายและด้านหลังและด้านหน้า

Posture Analytics

การวิเคราะห์ท่าทาง

การประเมินความสมดุลของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เช่น ท่าทางการยืนเอียง หรือหลังค่อม เป็นต้น

Real 3D Avatar

รูปสามมิติ

เห็นรูปร่างของคุณในแบบสามมิติจากการสแกน เพียงแค่ 40 วินาที

Body Fat Percentage

การวัดร่างกาย

การวัดค่าทุกส่วนของร่างกายสามารถวัดได้ถึง 450 ค่า แต่จะแสดงข้อมูลที่สำคัญ 8 ส่วนต่อลูกค้า เช่น คอ, หน้าอก, เอว, สะโพก, ลูกหนู, ต้นแขน, ต้นขาและน่อง

Body Shape Rating

การให้คะแนนรูปร่าง

Fit3D ดึงข้อมูล SBSI, ABSI, BMI และ Trunk to Leg Volume Ratio จากการสแกนมากกว่า 26,000 รายการ Fit3D ได้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละอัลกอริทึมและการคำนวณน้ำหนักสำหรับผลลัพธ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากประชากรสแกนโดยรวม ผลลัพธ์นี้เป็นคะแนน Body Shape จากนั้น Fit3D ก็ให้คะแนนตามปกติเพื่อให้ผลการค้นหาปรากฏต่อผู้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100

Body Fat Percentage

สัดส่วนไขมันในร่างกาย

ด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันของรัฐและเอกชน ทำการสแกนร่างกายหลายพันคนด้วยระบบ Fit3D ProScanner และ DXA ควบคู่กันไป โดย Fit3D จะใช้ระบบอัลกอริทึม อ่านค่าจากการสแกนร่างกายโดยอัติโนมัติ สามารถบอกค่าวัดต่างๆได้หลายร้อยรายการ และบอกสัดส่วนของปริมาณไขมันในในร่างกายของผู้ใช้

Body Shape Rating

การให้คะแนนรูปร่าง

Fit3D ดึงข้อมูล SBSI, ABSI, BMI และ Trunk to Leg Volume Ratio จากการสแกนมากกว่า 26,000 รายการ Fit3D ได้ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละอัลกอริทึมและการคำนวณน้ำหนักสำหรับผลลัพธ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากประชากรสแกนโดยรวม ผลลัพธ์นี้เป็นคะแนน Body Shape จากนั้น Fit3D ก็ให้คะแนนตามปกติเพื่อให้ผลการค้นหาปรากฏต่อผู้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100

Body Fat Percentage

สัดส่วนไขมันในร่างกาย

ด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันของรัฐและเอกชน ทำการสแกนร่างกายหลายพันคนด้วยระบบ Fit3D ProScanner และ DXA ควบคู่กันไป โดย Fit3D จะใช้ระบบอัลกอริทึม อ่านค่าจากการสแกนร่างกายโดยอัติโนมัติ สามารถบอกค่าวัดต่างๆได้หลายร้อยรายการ และบอกสัดส่วนของปริมาณไขมันในในร่างกายของผู้ใช้

Lean Mass

มวลกล้ามเนื้อ

ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ กระดูก และน้ำในร่างกาย

Fat Mass

มวลไขมัน

ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย

ABSI

ABSI

(ดัชนีรูปร่าง)

ABSI เป็นตัวชี้ขนาดของรอบเอว และมีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกาย (BMI) และความสูง

SBSI

SBSI

(ดัชนีรูปร่างพื้นฐาน)

SBSI เปรียบเทียบปริมาณลำตัวช่วงบนตั้งแต่คอถึงเอวของคุณกับส่วนที่เหลือของร่างกาย

Trunk to Leg Ratio

สัดส่วนของลำตัวกับขา

เปรียบเทียบความสมดุลของปริมาณลำตัวกับขาของคุณ

Waist to Hip Ratio

สัดส่วนเอวต่อสะโพก

สามารถวัดระดับไขมันที่มีอยู่ในอวัยวะภายในได้อย่างง่ายดาย โดยคำนวณค่าเอวต่อสะโพก